Monday, November 16, 2009

സര്‍ത് ക്ള്‍ 14

കുരുംബകര -----(പതനംതിട്ട) ------ കുരുംബഅന്മാരുദെ കര . കുരുംബ യെന്ന സ്ത്രി ഒരിക്കല്‍ വിര്‍കു വെട്ടന്‍ പൊയി . ആവിടേ ഒരല്‍ ചൊരയില്‍ കുതിര്‍ന്നു കിട ക്കുന്നതു കണ്‍ റ്റു.കുരുംബ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒആടി. ആളൌകല്‍ കുരുംബ കരഞെ’ കുരുംബ കരഞെ യന്നു പരഞു. ഇതു കുരുംബകര ആയി.
കൈപ്പട്ടൂര്‍(പതനംതിട്ട)------കയിപ്പ് ഉറ്റ ഊര്‍. കയില്‍ പെട്ട ഊര്‍.
അരുകലിക്കല്‍(പതനംതിട്ട)-----ആരു കാലുല ചുമദു താങ്ങി ഉല്ല സ്തലം.-----അരുകലിക്കല്‍-----അരുകലിക്കല്‍ ആയി മാരി.
പുതുവല്‍(പതനംതിട്ട)--------പുതിയ വയല്‍ ----പുതുവല്‍.
ചുരകൊട്(പതനംതിട്ട)-----ചൂരക്കാട പരഞു പരഞു

No comments:

Post a Comment