ലേഖനങ്ങള്‍

രണ്ട് മത്സ്യങ്ങള്‍(ചെരുകഥ്)കുറിച്ച് ആശ ടിച്ചര്‍ എഴുതിയ ലേഖനം.
പരിസ്ഥിതി ലേഖനം
കുമാരി പാര്‍വ്വതിഎഴുതിയ യാത്രാവിവരണം
ഇവിടെ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ വാട്ട്സ്അപ്പ് (അമ്മ മലയാളം)ഗ്രുപ്പില്‍ നിന്ന്‍ ലഭിച്ചവയാണ്ശിക്ഷയാകരുത്ത്
അന്നദാനം മഹാദാനം
ദേശീയ പതാക
വെങ്കിട്ടസുബറാബു
അധ്യാപകദിനം

No comments:

Post a Comment