അപര /തൂലികനാമങ്ങള്‍

തൂലികാനാമം

അക്കിത്തം                   അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ ന്മ്പൂതിരി
അഭിമന്യൂ                      എന്‍.പി.രാജശേഖരന്‍
അയ്യനേത്ത്                     ഉമ്മന്‍ അയ്യനേത്ത് 
അയ്യനേത്ത്.പി..                  – എ.പി.പത്രോസ്
അന്തര്‍ജ്ജനം                     ലളിതാംബിക അന്തറ്ജ്ജനം
ആദികവി                       വാത്മീകി. 
 ആനന്ദ്                      പി.സ്ച്ചിദാനന്ദന്‍ 
ആലപ്പാടന്‍                  ഡോക്ടര്‍ വേലുക്കുട്ടി അരചന്‍
ആലപ്പാട്ടുബാലന്‍               ഡോക്ടര്‍ വേലുക്കുട്ടി അരചന്‍
 ആശാന്‍                       കുമാരനാശാന്‍.
ആഷാമേനോന്‍                   കെ.ശ്രീകുമാറ്
ഇടപ്പളളി                        രാഘവന്‍ പിളള 
ഇടമറുക്                         ടി.സി.ജോസഫ് 
 ഇടശ്ശേരി                         ഗോവിന്ദന്‍ നായര്‍
ഇന്ദുചൂഡന്‍ –.                        കെ.കെ.നീലകണ്ഠന്‍
ഇ.എം.കോവൂര്‍.                      –കെ മാത്യൂ അയ്പ്പ്
ഇ.വി                         ഇഞ്ചക്കാട്ടില്‍ വേലുപ്പിള്ള ക്യഷ്ണപിള്ള        
 
ഇളംകുളം                        പി.എന്‍.കുഞ്ഞന്‍ പിള്ള
 ഉറൂബ്                          പി.സി.കുട്ടിക്ക്യഷണന്‍
ഏകലവ്യന്‍ –                       കെ.എം.മാത്യൂസ്
എവറസ്റ്റ്                           ഡോ.കെ.പി.കരുണാകരന്‍
എസ്‌.പരമേശ്വരന്‍               ഇ.എം.എസ്‌
എം.ടി                            മാടത്ത്തെക്കെപ്പാട്ട്  വാസുദേവന്‍ നായറ്.
എം.മുകുന്ദന്‍                     മണിയമ്പത്ത് മുകുന്ദന്‍
എം.വി ദേവന്‍                    മട ത്തില്‍ വാസുദേവന്‍ 
എം.എന്‍ പാലൂര്‍                  പാലൂര്‍ മാധവന്‍ നമ്പൂതിരി
എം.ആറ്.കെസി                   ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമമേനോന്‍
എം.ആറ് ബി  .                   എം.രാമന്‍ഭട്ടതിരിപ്പാട്
എന്‍.കെ.ദേശം                      എന്‍.കുട്ടിക്യഷ്ണപിള്ള
എന്‍.എന്‍.കക്കാട്                  നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി കക്കാട്
എന്‍.എന്‍.പിള്ള                 നാരായണപിള്ള നാരായണപിള്ള 
എന്‍.വി                          എന്‍.വി ക്യഷണവാര്യര്‍ 
എസ്.കെ പൊറ്റക്കാട്                         ശങ്കരനക്കുട്ടി കുഞ്ഞിരാന്മാന്‍  പൊറ്റക്കാട്
ഒ എന്‍.വി.                             ഒ.എന്‍.വേലുക്കുറുപ്പ്.
ഒളപ്പമണ്ണ                                     സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ നമ്പൂതിരി
 ഓം ചേരി                              എന്‍ നാരായണപിള്ള. 
കടമ്മനിട്ട                                     കടമ്മനിട്ട രാമക്രക്ഷ്ണന്‍
കരീന്ദ്രന്‍                             വിദ്വാന്‍ കിളിമാനൂര്‍ കോയിത്തമ്പുരാന്‍
കാക്കനാടന്‍                               ജോറ്ജ്ജ് വറ്ഗ്ഗീസ്. 
കാനം ഇ ജെ                            –ഇ.ജെ.ഫിലിപ്പ്.
കാരൂറ്                            നീലകണ്ഠപിള്ള.
 കാവാലം                          നാരായണപ്പണിക്കര്‍. 
കെ.എസ്.എഴുത്തച്ഛന്‍                        കുറുവാന്തൊടി ശങ്കരനെഴുത്തച്ഛന്‍
കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍            രാമവര്‍മ്മ
കുറ്റിപ്പുഴ                                ക്യഷണപിള്ള
കുംഭാന്ദന്‍                     ഡോക്ടര്‍ വേലുക്കുട്ടി അരചന്‍
കുറ്റിപ്പുറം                         കുറ്റിപ്പുറ്ത്തു കേശവന്‍ നായറ്
കെ.കെ.വാസുദേവന്‍             ഇ.എം.എസ്‌
കേസരി                                 വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായനാറ്
കേസരി                               എ.ബാലക്രഷണപിള്ള
കൊടുപ്പുന്ന                           ഗോവിന്ദഗണകന്‍
കോവിലന്‍                                 പി.വി.അയ്യപ്പന്‍.
കോവൂറ്                               ഐപ്പ് കെ ഇ
കോഴിക്കോടന്‍                           അപ്പുക്കുട്ടന്‍ നായറ്
ഗാബോ                        ഗബ്രിയേല്‍ ഗാര്‍സിയമാര്‍ക്കോസ് 
ചക്ഷുശ്രവനന്‍                   ഡോക്ടര്‍ വേലുക്കുട്ടി അരചന്‍
ചങപ്പുഴ                                 ക്യഷണപിളള.
ചെമ്മ്ന്ത്രം                      ഡോക്ടര്‍ വേലുക്കുട്ടി അരചന്‍
ചെറുകാട്                                    സി.ഗോവിന്ദപ്പിഷാരടി 
ജി                                       ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.
ജി.കെ.എന്‍                 ഉള്ളാട്ടില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടിനായറ്
ടി.എന്‍                               ടി.എന്‍.ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍
ടിആറ്                                      ടി രാമചന്ദ്രന്‍
ഡി.സി.                                 ഡൊമനിക്ക് ചെറിയാന്‍ കിഴക്കേമുറി
തങ്കം                       വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍നായനാര്‍  
തകഴി                                    ശിവശങ്കരപിളള. 
 തിക്കൊടിയന്‍                              – പി.കുഞ്ഞനന്തന്‍ നായര്‍
 തുളസിവനം                                     ആറ് .രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍
തോപ്പില്‍ ഭാസി                             ഭാസ്ക്കരന്‍ പിള്ള.
ത്രിവിക്രമന്‍                  ഡോക്ടര്‍ വേലുക്കുട്ടി അരചന്‍   
നാഗവള്ളി                                     ആറ്.എസ്.കുറുപ്പ്
നന്തനാറ്                                             പി.സി.ഗോപാലന്‍

നാലപ്പാട്                      നാരായണമേനോന്‍
നാലങ്കല്‍                       ക്യഷ്ണപിള്ള
 പവനന്‍                    പി.വി.നാരായണന്‍ നായറ് 
പാക്കനാറ്                      ഉണ്ണിക്ക്രഷണന്‍ പുതുര്‍ 
പാലാ                    പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍
പാറപ്പുറം                മത്തായി .കെ.ഇ.
പി                    പി കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായര്‍
പി.എസ്.വാര്യര്‍          പന്നീമ്പള്ളി ശങ്കുണ്ണിവാര്യര്‍

പി.എസ്‌.ചെറിയാന്‍   ഇ.എം.എസ്‌
പ്രേംജി                എം.പി.ഭട്ടതിരിപ്പാട്.
പോഞ്ഞിക്കര റാഫി          ജോസഫ റാഫി
മണി                   ഡോക്ടര്‍ വേലുക്കുട്ടി അരചന്‍
മറിയാമ്മ              ഇ .വി ക്യഷ്ണപിള്ള 
മാലി                          വി.മാധവന്‍ നായര്‍
 മാടമ്പു കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍               പി.ശങ്കരന്‍ നമ്പൂതിരി.
മാധവിക്കുട്ടി                         കമലാദാസ്
 മൂലൂറ്                    എസ്.പത്മനാഭപ്പണിക്കറ്.
വത്സല  എം.ഏ        വൈ ക്കം ചന്ദ്രസേഖരന്‍ നായര്‍
വജ്രസുചി                   ഡോക്ടര്‍ വേലുക്കുട്ടി അരചന്‍
വയലാറ്                          രാമവറ്മ്മ
വള്ളത്തോള്‍                      നാരായണമേനോന്‍..
വി.കെ.എന്‍             വടക്കെ കുട്ടാ ല നാരായണന്‍ കുട്ടി നായര്‍ 
സച്ചിദാന്ദന്‍              ആനന്ദ്‌   
സുകുമാര്‍                 സുകുമാരന്‍ പോറ്റി 
സുരേന്ദ്രന്‍              ഇ.എം.എസ്‌ 
  അപരനാമം
  
അഗതികളുടെ അമ്മ            മദറ് തെരേസ
അതിര്‍ത്തി ഗാന്ധി              അബ്ദുള്‍ ഗാഫറ് ഖാന്‍
അണ്ണാ                        സി.എന്‍.അണ്ണാദുരൈ.
അഭയ് സാദക്                   ബാബ ആംതേ
അമേരിക്കന്‍ ഗാന്ധി              മാറ്ട്ടിന്‍ ലൂഥറ് കിംഗ്
അയണ്‍ ചാന്‍സിലറ്              ബിസ്മാറ്ക്ക്.
അറിഞ്ജ്ജര്‍               അണ്ണാദുരൈ
ആചാര്യാ                      വിനോബ ഭാവെ
ആചാര്യാ രജനീഷ                ചന്ദ്രമോഹന്‍ ജെയിന്‍
ആന്ധ്രാകേ                    റ്റി.പ്രകാശം.
ആന്ധ്രാഭോജന്                  ക്രഷ്ണദേവരായര്‍
ആഫ്രിക്കന്                     കെന്നത്ത് കൌണ്ട്
ആലംഗീറ്                     ഔറംഗസീബ്
ആള്‍ക്കുട്ടത്തിന്റ                  കെ.കാമരാജ്.
ഇന്ത്യന്‍ അലക്സാണ്ടാറ്                   അലാവുദ്ദീന്‍ ഖില്‍ജി
ഇന്ത്യന്‍ ഐന്‍സ്റ്റിന്‍                       നാഗാറ്ജ്ജുനന്‍
ഇന്ത്യന്‍ നെപ്പോളിയന്‍                     സമുദ്രഗുപ്തന്‍.
ഇന്ത്യന്‍ന്യൂട്ടണ്‍                          ബ്രഹ്മഗുപ്തന്‍
ഇന്ത്യന്‍ ബിസ്മാറ്ക്ക്                    സറ്ദാറ് വല്ലാഭായി പട്ടേല്‍
ഇന്ത്യന്‍ മാക്യവല്ലി                     ചാണക്യന്‍
ഇന്ത്യന്‍ ഷേക്സ്പീയര്‍                    കാളീദാസന്‍
ഇന്ത്യയിലെ ഉരുക്കു മനുഷ്യന്‍                  സറ്ദാറ് വല്ലാഭായി പട്ടേല്‍
ഇന്ത്യയിലെ പാല്‍ക്കാരന്‍                            വറ്ഗ്ഗീസ് കുര്യാന്‍
ഇന്ത്യയുടെ പിതാമഹന്‍                     സ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതി
ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി                         സരോജിനി നായിഡു.
ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യവയോധികന്‍                   ദാദാഭായി നവറോയി
ഇറാന്‍ നെപ്പോളിയന്‍                          മിഹിറാ കുള
ഉദ്വേഗ സിനിമയുടെ രാജാവ്                 ആല്‍ഫ്രഡ് ഹിച്ച് കോക്ക്.
ഋതുരാജന്‍                                 ജവഹറ്ലാല്‍ നെഹ്രു
ഏഷ്യയുടെ പ്രകാശം                          ശ്രിബുദ്ധന്‍
ഒ.ഹെന്‍ ട്രി                              വില്യം സിഡ്നി പോറ്ട്ടറ്
ഓഷോ                                    ചന്ദ്രമോഹന്‍ ജെയിന്‍
കലൈഞ്ജറ്                              എം.കരുണാനിധി
കാതല്‍ മന്നന്‍                            ജമിനി ഗണേശന്
കാശ്മീറ് സിംഹം                        ഷേക് അബ്ദുളള
കിപ്പറ്                             കെ.എം.കരിയപ്പ.
കിംഗ് മേക്കറ്                         കെ.കാമരാജ്.
കൂടല്ല്യുരിന്‍റെ  കഥ്കാരന്‍          എം.ടി
കുംവെമ്പു                                     കെ.വി.പുട്ടപ്പ
കേരള ഇബ്സണ്‍                            എന്‍ ക്രഷണപിള്ള.
കേരളകാളിദാസന്‍                       -  കേരളവറ്മ്മവലിയകോയിത്തമ്പുരാന്‍
കേരള ഗാന്ധി                    കെ.കേളപ്പന്‍
കെരള തുളസിദാസന്‍                               വെണ്ണിക്കുളം
 കേരളചാരളിചാപ്ലിന്‍             പി.കോമന്‍നായര്‍
കേരള ടാഗോര്‍                  വള്ളത്തോള്‍ 
കേരളപാണിനി                             എ.ആര്‍. രാജരാജവറമ്മ
കേരള മോപ്പസാങ്                                  തകഴി
കേരള ലിങ്കന്‍                     പണ്ഡിറ്റ്‌ കെ.പി.കറുപ്പന്‍
കേരളവ്യാസന്‍                           കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
കേരള വാത്മീകി                       വള്ളത്തോള്‍ നാരായണമേനോന്‍.
കേരള ഷേക്സ്പിയര്‍              വി.എസ്.ആന്ഡ്രൂസ്
കേരള സ്കോട്ട്                        സി.വി.രാമന്‍ പിള്ള.
 കേരളസൈഗാള്‍                  പാപ്പുക്കുട്ടി ഭാഗവതര്‍
കേരള ഹേമിംഗവേ                          എം.ടി.വാസുദേവനനായറ്.
കേരളത്തിന്റെ ഝ്നസി റാണി       അക്കമ്മ ചെറിയാന്‍ 
ഗുരുജി                                 എം,എസ്.ഗോള്‍വാള്‍ക്കറ്.
ഗുരുദേവ്                              രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറ്. 
ഗുരുനാഥന്‍                                പുന്നശ്ശേരി നമ്പി ശ്രീനീലകണ്ഠ ശറ്മ്മാവ്
ഗോകുലനാരായണന്‍                   ഉള്ളാട്ടില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടിനായറ്
ഗംഗൈക്കൊണ്ട ചോളന്‍                    രാജേന്ദ്രചോളന്‍
ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍                       അയ്യപ്പന്‍
ചാച്ചാജി                               ജവഹറ്ലാല്‍ നെഹ്രു.
ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി                ബാലക്രഷ്ണമേനോന്‍
ജഗ്തി                                     എന്‍.കെ.ആചാരി
ജനകീയ കവി .                            കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാറ്
ജീവിക്കുന്ന സന്യാസി                     ഔറംഗസീബ്
ജെ.പി                                  ജയപ്രകാശ് നാരായണന്‍
ടി.ടി.കെ                                  ടി.ടി.ക്രഷണമാചാരി.
തലപതി സ്റ്റാലിന്‍                    സ്റ്റാലിന്‍ 
തലൈയലങ്കണത്ത് പണ്ഡ്യന്‍                           നെടുംഞ്ചേഴിയന്‍
തന്തൈ പെരിയാര്‍                       ഇ.വി.രാമസ്വാമി നായിക്കര്‍.
തീതഥാടകരുടെ രാജകുമാരന്‍                    ഹുയാന്‍സാങ്
തെക്കെ ഇന്ത്യന്‍ അലക്സാണ്ടാറ്                           രാജ രാജ് ചോളന്‍
തൈക്കാട്ട അയ്യാഗുരു                      സുബ്രഹ്മണ്യ
ദാറ്ശനിക കവി                             ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.
ദീനബന്ധു                               സി.എഫ്.ആന്‍ഡ്രൂസ്.
ദേശബന്ധു                                   സി.ആറ്.ദാസ്.
ദേശസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരന്‍               സുഭാഷ് ച്ന്ദ്രബോസ്
നഗനപാദനായ ചിത്രകാരന്‍                        എം.എഫ്.ഹുസൈന്‍
നേതാജി                    സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്.                    
പഞ്ജ്ജം                    രാഹുല്‍ ദേവ് ബറ്മ്മന്‍.
പഞ്ചാബ് കേസരി              ലാലാ ലജ്പത് റായി.
പഞ്ചാബ് മാതാ                 വിദ്യാവതി.
പഞ്ചാബ് സിംഹം                 രഞ്ച്ജിത് സിംഗ്.
പറക്കും സിംഗ്                    മില്‍ഖാസിംഗ്.
പ്രചഛന്ന ബുദ്ധന്‍                ശങ്കരാചാര്യാര്‍
പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവന്‍       എ.കെ.ഗോപാലന്‍
വിദ്യാധി രാജന്‍             ചട്ടമ്പി സ്വാമികള്‍
പുന്നാറീലെ സാധു         വിനോബ ഭാവെ
പുരട്ച്ചി തലൈവര്‍        എം.ജി.രാമചന്ദ്രന്‍
പുരട്ച്ചി തലൈവി          ജയലളിത
പുലയ രാജാവ്          അയ്യങ്കാളി
പെരിയോറ്            ഇ.വി.രാമസ്വാമി നായിക്കര്‍.

പ്രിയദറ്ശിനി              ഇന്ദിരാഗാന്ധി
ബാദ്ഷാഖാന്‍              അബ്ദുള്‍ ഗാഫറ് ഖാന്‍
ബാപ്പുജി                   ഗാന്ധിജി.
ബേഡ്മാന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ         ഡോ.സലീം അലി.
ബേപ്പൂറ് സുല്‍ത്താന്‍           വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍.ബോസ്           ചാള്‍സ് ഡിക്കന്‍സ്
ബംഗാള്‍ കടുവ              സറ് അസ്തോഷ് മുഖറ്ജി.
ഫ്യൂററ്                  ഹിറ്റലറ്
ഭക്ത കവി               പി.കുഞ്ഞിരാമന്‍നായര്‍  
മക്കള്‍ തിലകം.               എം.ജി.രാമചന്ദ്രന്‍.
മാന്‍ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആന്‍ഡ് അയണ്‍  ബിസ്മാറ്ക്ക്
മലയാറ്റൂറ്                   കെ.വി.രാമക്രഷണന്‍
മലയാളത്തിലെ ഓറ്ഫ്യൂസ്      ചങ്ങപ്പുഴ
മലയാളത്തിന്‍റെ മയക്കോവ്സ്ക്കി   കെടാമംഗലംപപ്പുക്കുട്ടി   
മഹറ്ഷി                      ദയാനന്ദ സരസ്വതി.
മറാത്ത് സിംഹം              ബാലഗംഗാധരതിലക്.
മഹാകവി കുട്ടമത്ത്.             കുഞ്ഞിക്രഷ്ണക്കുറുപ്പ്.
മഹാമാന്യ്                   മദന്‍ മോഹന്‍ മളവ്യ്.

മാത്രത്വത്തിന്റെ കവി             ബാലാമണിയമ്മ.

മാറ്ക്ക് ട്വിയിന്‍ സാമുവല്‍ എല്‍ കെല്ലമന്‍സ്
മാന്‍ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി    നെപ്പോളിയന്‍ ബോണോപാറ്ട്ട്..
മാന്‍ ഓഫ് പീസ്                ലാല്‍ ബഹദൂറ് ശാസ്ത്രി

മിസൈല്‍ മാന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ         എ.പി ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം.
മീശാന്‍                     കെ.എസ്.ക്രഷണപിള്ള

മൈസൂറ് കടുവ                   ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്‍
യാചകരുടെ രാജകുമാരന്‍           മദന്‍ മോഹന്‍ മാളവ്യ.
രകതസാക്ഷികളുടെ രാജകുമാരന്‍ ഭഗത്സിംഗ്
രണ്ടാം അലകസാണ്ടാറ്             ഡെമെട്രിയസ്
രണ്ടാം അശോകന്‍                കനിഷ്കന്‍
രാജാജി                        സി.രാജഗോപാലാചാരി.
രാഷ്ട്രപിതാവ്                     മഹാത്മാഗാന്ധി.
രാഷ്ട്രശില്‍പ്പി                  ജവഹറ്ലാല്‍ നെഹ്രു.
രേവതി                         ടി.ആറ്.ശങ്കുണ്ണി.
ലാക് ബക്ഷാ     കുത്ത്ബുദ്ദീന്‍ ഐബെക്
ലിറ്റില്‍ കോറ്പ്പറല്‍   നെപ്പോളിയന്‍ ബോണോപാറ്ട്ട്..
ലിറ്റില്‍ മാസ്റ്ററ്                സുനില്‍ ഗവാസ്ക്കറ്.
ലൂയിസ് കരോള്‍  റവ് സി.ല്‍ടവിജ് ഡോഡ്ജസണ്‍
ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം     യേശു ക്രിസ്തു
ലോക് നായക്                  ജയപ്രകാശ് നാരായണന്‍
ലോകമാന്യന്‍                   ബാലഗംഗാധരതിലക്.
ലോകഹിതവാദി               ഗോപാല്‍ ഹരി ദേശ്മുഖ്           വടഭിക്കൊണ്ട ചോളന്‍  നരസിംഹവറ്മ്മന്‍ ഒന്നാമന്‍


വംഗബന്ധു                    മുജീബ് റഹ്മാന്‍.
വാഗ് ദേവതയുടെ വിരഭടന്‍       സി.വിരാമന്‍ പിള്ള
വാണക്കുറ്റി                  വി.കെ.രാമന്‍  പിള്ള
വാത്സല്യാത്തിന്റെ കവി           ബാലാമണിയമ്മ.
വികെഎന്‍               വി.കെനാരായണന്‍ നായറ്
വിക്രമന്‍              സി.ആറ്.കേരളവറമ്മ
വി.ടി                 വി.ടി.രാമന്‍ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
വിനയന്‍                 വി.എം.എന്‍.പണിക്കറ്
വിലാസിനി                  എം.കെ.മേനോന്‍
വിളക്കേന്തിയ വനിത   ഫ്ലോറന്‍സ് നൈറ്റിംഗേല്‍
വീരന്‍                       പി.കെ.വീരരാഘവന്‍ നായറ്

വെട്ടൂറ്                          രാമന്‍ നായറ്
വെണ്മണി മഹന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്    കദംബന്‍ നമ്പൂതിരി

വെണ്ണിക്കുളം          വെണ്ണിക്കുളം ഗോപാലക്കുറുപ്പ്.
വേലുത്തമ്പി            വേലായുധന്‍ ചെമ്പകരാമന്‍പിള്ള

വൈക്കം ഹീറോ    ഇ.വി.രാമസ്വാമി നായ്ക്കറ്
വൈക്കം വീരറ്    ഇ.വി.രാമസ്വാമി നായ്ക്കറ്
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വീരനായകന്‍  ഇ.വി.രാമസ്വാമി നായ്ക്കറ്
ശകതിയുടെ കവി         ഇടശ്ശേരി
ശത്രുഘ്നന്‍               വി.ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടിമേനോന്‍
ശബ്ദസുന്ദരന്‍           വളളത്തോള്‍
ശാകല്യാന്‍       ഉള്ളാട്ടില്‍ ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടിനായറ്
ശില്പികളുടെ രാജകുമാരന്‍  ഷാജഹാന്‍
ശിലാദിത്യന്‍         ഹറ്ഷവറ്ദ്ധനന്‍
ശുഭാനന്ദഗുരുദേവന്‍      പാപ്പന്‍കുട്ടി
ശ്രീരേഖ                 കെ.ആറ് ശ്രീധരന്‍
ശ്രീലങ്കന്‍ ഗാന്ധി       ആര്യാരത്നെ
ഷാഹീദ് ഇ അസം                ഭഗത് സിംഗ്
സ്നേഹഗായകന്‍           കുമാരനാശന്‍
സ്പാരോ                     രജീന്ദറ് സിംഗ്
സ്വദേശാഭിമാനി              രാമക്രഷണപിള്ള
സ്വാമി ബ്രഹ്മവ്രതന്‍       എസ്.കെ കുട്ടന്‍ നായര്‍
സഞജയന്‍                 എം.ആറ്.നായറ്
സണ്ണി                   സുനില്‍ ഗവാസ്ക്കറ്.


സമാധാനത്തിന്റെ ആള്‍ രൂപം.      ലാല്‍ ബഹദൂറ് ശാസ്ത്രി.
സരസകവി                     മൂലൂറ്
 സരസഗായകകവി              വി.എസ്.അന്ഡ്രൂസ്
സഹസ്രമുഖന്‍                പി.കോമന്‍നായര്‍
സറദാറ് കെഎം പണിക്കറ്        കെ മാധവപ്പണിക്കറ്.
സാഹിത്യപഞ്ചാനന്‍              പി.കെ.നാരായണപിള്ള
സി.ജെ മണ്ണമ്മൂട്                കെ.സി.ജോസഫ്.
സി.ആറ്.                      സി.രാജഗോപാലാചാരി.
സിനിക്ക്                      എം.വാസുദേവന്‍ നായറ്

സിസ്റ്ററ് ബനിഞ്ഞ                മേരീജോണ തോട്ടം.
. സുകുമാരന്‍                  എസ്.സുകുമാരന്‍ പോറ്റി.
സുകുമാരകവി              ചെറുളിയില്‍ കുഞ്ഞുണ്ണി നമ്പീശന്‍
സുമംഗല                       ലീലാ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
സുരാസു                      ബാലഗോപാലകുറുപ്പ്.

സേതു                        സേതുമാധവന്‍ നായറ്
സംഗീതനാടക സവ്യസചി        വി.എസ്.അന്ഡ്രൂസ്

ഹിന്ദുകാലഘട്ടത്തിലെ അക്ബറ്           ഹറ്ഷവറ്ദ്ധനന്‍.1 comment: