ചരിത്ര സിനിമകള്‍

ചരിത്ര സിനിമകള്‍

കേരളവര്‍മ്മ പഴശ്ശിരാജാ
മാര്‍ത്താന്ധവര്‍മ്മ
യുഗപുരുഷന്‍(ശ്രിനാരായണഗുരുവിനെ കുറിച്ച്)
വിരപുത്രന്‍(മുഹമ്മദ്‌ അബ്ദുള്‍ റഹ്മാനെകുറിച്ച്)
സെല്ലുലോയഡ(ജെ.സി.ദാനിയേല്‍)
തലപ്പാവ്‌(വര്‍ഗ്ഗിസ്‌വധം)

No comments:

Post a Comment