Saturday, March 5, 2011

സ്ഥലനാമകഥകള്‍ 48

പുത്തുÀ (കൊല്ലം) ---------പുത് (പുതിയ ) ഊര്‍.

മുളക്കഴ (ആലപ്പുഴ) --------മുളകÄ ധാരാളം ഉള്ള സ്ഥലം .

മണക്കാല (പത്തനം തിട്ട) --------മണÂ ഉള്ള സ്ഥലം.

dpകുന്ന് (കൊല്ലം) ------------------ജലം ഊ dn വരുന്ന കുന്ന്

പ്രമാടം (പത്തനംതിട്ട ) --------------------വിശേഷപ്പെട്ട മാടം (മാളിക )ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം.

No comments:

Post a Comment